خلاصه تئوری اثباتی حسابداری زیمرمن مقطع دکتری

خلاصه تئوری اثباتی حسابداری زیمرمن مقطع دکتری

خلاصه تئوری اثباتی حسابداری زیمرمن مقطع دکتری

نوع فایل : PDF تعداد صفحات : 74 صفحه

تئوری اثباتی توسط واتس و زیمرمن(1970) معرفی و رواج یافت. آنها معتقدند که تئوری اثباتی حسابداری به تشریح رویه های حسابداری می پردازد و توضیح می دهد که چرا حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد. این تئوری برای توضیح و پیش بینی رفتار شرکتهایی که می خواهند از یک رویه خاص استفاده کنند و همچنین شرکتهایی که نمی خواهند از رویه ای مشخص استفاده کنند، بکار می رود و بررسی می کند چگونه ثروت اشخاص به واسطه روشهای مشخص حسابداری تحت تأثیر قرار می گیرد. (این تئوری در مورد اینکه شرکتها باید از چه روشی استفاده کنند توضیحی نمی دهد).


خرید آنلاین